• Home
  • Измислиха нов трик – бъркат ни в джоба, без да увеличават цените!

Измислиха нов трик – бъркат ни в джоба, без да увеличават цените!

[ad_1]

„Шринкфлацията“ не е ново явление. То се забелязва във време на висока инфлация, когато компаниите трябва да се борят с високите цени на суровини, транспорт и труд и така обаче прехвърлят тежестта върху потребителите. Глаголът „shrink“ от английски означава „свивам се“, „намалявам“.

Самият термин „шринкфлация“ описва следното: Грамажът на даден продукт намалява, но цената му се запазва. Производителите се надяват, че потребителите ще продължат да купуват стоката, тъй като са свикнали с нея. Само че по-малко количество от даден продукт за същата цена означава, че продуктът е поскъпнал.

С този термин най-лесно можем да опишем скритата инфлация – вместо повишение на цените на стоката, се намалява нейният грамаж или се променя качеството (продуктите се заместват с други, които са по-евтини). Така, официалната статистика не отчита поскъпване на продукта, но реално потребителят плаща повече за по-малко количество или по-лошо качество. Или и двете.

Явлението „шринкфлация“ е много по-масово в страни като Щатите, където учените го наблюдават от години. Потребителите там подават сигнали за най-различни стоки, в които има промени в количеството. Експерти обясняват, че „шринкфлацията“ идва на вълни, като сегашната вълна е започнала миналата есен, когато потребители започват да сигнализират за десетки продукти.

Във време на висока инфлация някои производители прилагат и трикове. За тях това е удобен инструмент, защото знаят, че ще забележим повишените цени, но в повечето случаи няма да обърнем внимание на намалените количества. Някои компании си служат и със следния трик. Правят по-малките нови опаковки по-цветни, може да сменят дори етикетите с по-ярки, само и само да привличат вниманието на купувачите. Има и друга опция – опаковките остават същите, грамажът се променя, но видът на продукта е една идея по-различен. Може да е променена само формата, например.

И все пак, това явление все още не е масово у нас. Казват го и от Асоциация „Активни потребители“. Наблюдава се при единични продукти, но пък рискът остава и затова винаги можем да сигнализираме, когато забележим подобни промени.

[ad_2]

Leave A Comment