• Home
  • Община Русе ще разреши да се хранят бездомните кучета и котки в града.

Община Русе ще разреши да се хранят бездомните кучета и котки в града.

Община Русе е внесла проект за изменение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на общината.

Наредбата е качена за обществено обсъждане на сайта на Общински съвет-Русе

Rescue of a Scared Homeless Dog with a Broken Heart - YouTube

Става въпрос за отмяна на забраната за хранене на безстопанствени животни и определяне на броя на селскостопанските животни, които да се отглеждат за лични нужди в частните дворове, информира Русе Медиа. Наредбата е качена за обществено обсъждане на сайта на Общински съвет-Русе.

Terrific Ways to Help Homeless Animals - PUCCI Café

До момента текстовете забраняват храненето на безстопанствени животни в близост до детски, учебни и лечебни заведения, по улици, тротоари, площади, обществени и административни сгради. В закона обаче е разписана не забрана за хранене като цяло, а конкретно забрана за храненето на животни с храни, които съдържат вредни субстанции, или храни, неподходящи за вида, възрастта и здравословното им състояние. С оглед на това забраната за хранене на безстопанствени животни в общинската наредба следва да бъде отменена, казват от администрацията.

В проекта за изменение се предвижда храненето на безстопанствени животни да се извършва извън и не в непосредствена близост до детски площадки, дворове на детски, учебни и лечебни заведения, обществени и административни сгради, жилищни входове, под тераси и други общи части на жилищните сгради, като не се допуска замърсяване на обществени пространства и при стриктно спазване на хигиенните условия.

В резултат от приемането на настоящия нормативен акт се очаква да се ограничи замърсяването на обществените места на територията на Община Русе и ясно да се определят възможностите за извършване на храненето на безстопанствени животни.

Източник : DUNAVMOST

Споделете тази статия с вашите приятели!

Leave A Comment