• Home
  • Пускат „европейски пенсии“ и у нас

Пускат „европейски пенсии“ и у нас

Пускат „европейски пенсии“ и у нас

Фондове от други страни в ЕС могат да навлязат на пазара в България, да събират осигурителни вноски и да изплащат пенсии у нас. „Европейски пенсии“ в България ще могат да предлагат и лицензираните в страната пенсионноосигурителни дружества, които в момента предлагат продукти за т.нар. втора пенсия и доброволно осигуряване.
Това предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване, които са предложени от правителството за обществено обсъждане. С новите текстове в България се въвежда паневропейският пенсионен продукт. Той е известен под името „европейска пенсия“ и бе приет преди 2 години. Продуктът позволява пренасяне на осигуровките и пенсиите от една страна в ЕС към друга при преместване на човека.
Паневропейските пенсии ще се предлагат у нас на доброволен принцип, подобно на фондовете за доброволно пенсионно осигуряване, които и в момента съществуват в българското законодателство. За европейска пенсия ще се разкриват отделни фондове, предвиждат промените в Кодекса за социално осигуряване.

Пенсионните продукти, които предлагат тези фондове, могат да се различават един от друг и тогава те ще са обособени в подфондове. Така хората ще могат да участват в управлението на инвестициите, като избират по-рискови и доходоносни варианти или съответно по-безопасни, но с по-ниска доходност.
Всеки осигурен може да има само една сметка за европейска пенсия. В нея обаче ще могат да се разкриват подсметки и така една част от осигурителните вноски да се инвестират сигурно, а друга – за по-висока доходност. Подсметки ще се правят и когато един човек сменя държавата на пребиваване.
Договор за европейска пенсия може да сключи всеки навършил 16 години. А право на европейска пенсия се придобива при навършване на нормалната възраст за пенсиониране. Ще могат обаче да се ползват предварителни плащания при инвалидизиране. Европейската пенсия ще се наследява при преждевременна смърт на осигурения.
Парите, внесени като осигуровка за европейска пенсия, не могат да бъдат секвестирани при принудително изпълнение от съдия-изпълнител, разписват изрично промените в кодекса. Осигурителните партиди за европейска пенсия ще са лични и могат да се прехвърлят както между различни дружества в България, така и към фондове в друга държава от ЕС. Прехвърляне на партидата за европейска пенсия да може да се извършва веднъж на 5 години, предвижда проектът.
 

Leave A Comment