• Home
  • Събраха се 9 социални министри, взеха важно решение за пенсиите

Събраха се 9 социални министри, взеха важно решение за пенсиите

Събраха се 9 социални министри, взеха важно решение за пенсиите

Социалният министър Георги Гьоков проведе среща с осемтима свои предшественици – бивши министри на труда и социалната политика.
Идеи за развитието на пенсионната система обсъдиха Лидия Шулева, Емилия Масларова, Иван Нейков, Минчо Коралски, Бисер Петков, Зорница Русинова, Христина Христова и Тотю Младенов. Те бяха категорични, че не трябва да се допуска смесването на пенсиите със социалното подпомагане и се обединиха около мнението, че не е разумно в бъдеще минималната пенсия за стаж и възраст да се увеличава изпреварващо.
„При подготовката на коалиционното споразумение за съставяне на правителството в социалната сфера бяха договорени краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки и цели. Постигнат бе и консенсус за необходимостта от допълнително обсъждане, анализиране и предоговаряне на редица политики. Вече реализираме част от договореностите, включително и с проекта на Бюджет 2022 г. Всички процеси са прозрачни и открити за обществото“, каза министър Гьоков в началото на срещата.

„Предстоят ни важни и нелесни решения в сферата на пенсионноосигурителната система и социалното подпомагане, промени в политиката за хората с увреждания и закрила на детето, модернизация на дейностите в сферата на заетостта и контрола на трудовото законодателство“, подчерта той.
Обсъдени бяха и възможностите за повишаване на ефективността на политиките за хората с увреждания. Поставен беше и въпросът за подновяване на дебата за пазара на труда и регламентиране на новите форми на заетост. Основна тема в разговора беше и търсенето на възможности за използване на резервите на пазара на труда в условията на демографска криза и дефицит на работници с подходяща квалификация. Предложени бяха стимули за работещи родители и за насърчаване на жените да се върнат по-бързо на работа след майчинство. Акцент беше и развитието на социалната икономика и дългосрочната грижа за възрастните и хората с увреждания.

Leave A Comment