• Home
  • Важно решение за хората с ТЕЛК

Важно решение за хората с ТЕЛК

[ad_1]

Важно решение за хората с ТЕЛК

След многократни действия и внесен законопроект, изготвен от Омбудсмана още преди Великден, днес депутатите най-накрая приеха изтеклите след 1 април ТЕЛК решения да бъдат удължени до края на годината, съобщава пресцентърът на омбудсмана. Това стана чрез промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, съобщава БНТ.

На 19 април проф. Ковачева първа алармира за проблема с изтеклите ТЕЛК решения и информира депутатите за многобройни жалби и сигнали, постъпили до омбудсмана за затрудненията, които имат хората с увреждания да упражняват правата си след 1 април 2022 г., т.е. след отпадане на извънредната епидемична обстановка.

Още тогава тя препоръча на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика да бъдат обмислени механизми за осигуряване на необходимата подкрепа на гражданите с увреждания, на които експертните решения изтичат в периода от 1 април 2022 г. – 30 юни 2022 г. Тогава тя настоя да бъдат приети подходящи законодателни изменения – например включването им в обхвата на § 20, ал. 1 от ЗМДВИП. Още тогава тя посочи, че трябва да бъде проявено разбиране към необходимостта, за времето до издаване на ново експертно решение и влизането му в сила, тези граждани да могат да получават своевременно нужната им социална подкрепа.

Отделно от това, с цел гарантиране на правата на засегнатите, омбудсманът изпрати до председателя на Народното събрание и до председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика конкретно законодателно предложение за разрешаването на проблема, като срокът на експертните решения, които са изтекли или изтичат след отмяната на извънредната епидемична ситуация, да бъде удължен.

Днес проблемът на хиляди хора с увреждания, останали без навременна подкрепа, все пак беше решен и те няма да загубят правата си. Така, след подаване на заявление до 15 юли, сроковете на всички ТЕЛК/НЕЛК решения, които са изтекли във времето от 12 март 2020 г. до 30 юни 2022 г., ще бъдат удължени до края на т.г.

Копирано от standartnews.com

[ad_2]

Leave A Comment