• Home
  • Всеки собственик на жилище трябва да знае, че иде голяма промяна, свързана с имота му!

Всеки собственик на жилище трябва да знае, че иде голяма промяна, свързана с имота му!

[ad_1]

Всеки собственик на жилище трябва да знае, че иде голяма промяна, свързана с имота му!

Нови правила за управление на етажната собственост целят да се гарантира по-качествената поддръжка на сградния фонд и да се въведат механизми на контрол за професионалните домоуправители.

Предложенията ще са част от измененията и допълненията в Закона за управление на етажната собственост, по които Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира обществен дебат. Те могат да се подават до 15 април на електронна поща [email protected] и ще бъдат обсъдени при подготовката на изменения в закона.

Целта е да се постигне по-голяма прецизност, както по отношение на правомощията и задълженията на етажната собственост, така и относно осъществяването на контрол при изпълнението на тези задължения. Ще се прецизират правата на общото събрание на етажната собственост и задълженията на собствениците на самостоятелни обекти и ползвателите в сградите в режим на етажна собственост.

Предвижда се да се засили ролята на публичните власти чрез увеличаване на правата и задълженията на местните власти в контрола по прилагането на закона, което ще помогне за по-доброто управление на сградите в режим на етажна собственост.

Ще бъдат преразгледани правилата за формиране на дължимите суми за поддържане и управление на общите части в етажната собственост за справедливото им разпределение.

Една от идеите е да се въведе регулиране на отношенията при управлението на етажната собственост от различен характер – сгради със смесено предназначение (жилища, офиси, търговски площи), комплекси от затворен тип и ваканционни комплекси.

[ad_2]

Leave A Comment