• Home
  • Здравният министър издаде извънредна заповед

Здравният министър издаде извънредна заповед

[ad_1]

Здравният министър издаде извънредна Ковид-заповед:

В последните седмици постепенно се регистрира увеличаване на заболеваемостта от Ковид-19 у нас. В тази връзка бяха предприети мерки от страна на министъра на здравеопазването в оставка – Асена Сербезова .

На фона на повишената заболеваемост, както и поради постъпили в Министерството на здравеопазването (МЗ) сигнали за отказ на лечебни заведения да хоспитализират пациенти със съмнения за коронавирусна инфекция поради липса на COVID-19 отделения, министърът на здравеопазването в оставка проф.

Асена Сербезова изпрати писмо до директорите на регионалните здравни инспекции в страната.

В него тя нарежда на директорите на РЗИ спешно да информират всички лечебни заведения и центрове за спешна медицинска помощ в съответната област, че болниците са длъжни да поддържат готовност за прием и лечение на пациенти с основна или придружаваща коронавирусна инфекция. В лечебните заведения трябва да има и създадени обособени места (изолатори със стаи с легла.

Лечението на болните от Ковид-19 следва да се осъществява в рамките на съществуващите структури в съответствие с клиничните прояви на пациента, а също и в структурите за интензивно лечение при осигурена възможност за изолация на болните, се посочва още в писмото.

Предвид нарастващия брой на случаите на Ковид-19 в страната, е необходимо всяко лечебно заведение да въведе стриктен контрол за недопускане възникването на вътреболнични инфекции. Персоналът следва да спазва стандартните предпазни мерки – хигиена на ръцете и ползване на лични предпазни средства.

В писмото здравният министър в оставка подчертава, че внимание следва да се обърне и на достъпа на посетители и други лица на територията на болничното заведение, като се въведат изисквания спрямо продължителността на техния престой и носенето на защитна маска за лице.

[ad_2]

Leave A Comment